Avatar Adi Da Samraj - picture
Het Grote Proces vindt plaats wanneer het Goddelijke Ingrijpt, Verschijnt, Zegent, Onderricht geeft in het begrip en overstijgen van het ego - zodat de directe Goddelijke Zegening ontvangen kan worden en men toegang kan krijgen tot de Grote Goddelijke Yoga. Dit is Wat ik Doe.
Avatar Adi Da Samraj


Zijn Leer

Als mens zijn we over het algemeen druk bezig om ons zo goed en prettig mogelijk te voelen. We houden van lekker eten, willen graag veel geld verdienen en een vervullende relatie hebben. We werken aan idealen, aan een betere en zeker(der)e toekomst voor onszelf en de wereld. Of we trekken een ander plan en zoeken het in hogere ervaringen, in het "spirituele". We kennen momenten van genot, extase, hoop, vreugde, blijdschap. Tegelijk zijn er ook al die gevoelens die we liever vermijden. Allerlei vormen van lijden, klein en groot: angsten, woedes, verdriet, ziektes, afscheiding... en de uiteindelijke onvermijdelijke dood. Zo zitten we altijd in een fundamenteel dilemma tussen zoeken en vermijden.

Adi Da Samraj is een hedendaags spiritueel leraar die in zijn unieke leer laat zien hoe aan de basis van ons lijden dit fundamenteel dilemma ligt. Dit dilemma wordt veroorzaakt door onze veronderstelling dat we een afgescheiden individu zijn. Een 'ik' anders dan alle andere 'ikken'.

Deze veronderstelling uit zich als een constant verkrampen rond een kern die niet bestaat. Adi Da vergelijkt dit met een vuist die we strak gesloten houden en die ons het idee geeft dat we een afgescheiden 'iets' zijn.

Maar wanneer de hand open gaat blijkt er niets in de vuist te zitten. Er is geen afgescheiden 'ik'. Adi Da probeert ons er van bewust te maken dat er maar één ultieme Zijnstoestand is, die Gelukzalig en Vrij is. Adi Da Samraj vraagt je zijn werk te bestuderen en nodigt je uit een Relatie met hem aan te gaan als Spiritueel Leermeester. Hij biedt geen techniek aan, maar een relatie waarin de Vrije Stralende Zijnstoestand wordt gecommuniceerd.