STICHTING ADIDAM NEDERLAND

Informatie ten behoeve van anbi-status

(algemeen nut beogende instelling)

Inleiding

Deze informatie is bedoeld om een context te bieden aan de anbi-informatie die hieronder wordt gegeven.

Stichting Adidam Nederland vertegenwoordigt Adi Da Samraj en alles wat hij in zijn uitzonderlijke en unieke leven heeft gemaakt en nagelaten. Het doel van Stichting Adidam Nederland (hierna ook: ‘Adidam Nederland’) is om bekendheid te geven aan Adi Da Samraj en aan zijn doelen, werk en wijsheid.

Een aantal toegewijden die langere tijd betrokken waren bij het onderricht van Adi Da in Californië kwamen in de jaren tachtig naar Nederland om hem hier te introduceren. Dit leidde tot de oprichting van Adidam Nederland in 1985.

In zijn werk communiceert Adi Da Samraj de echte toestand van de Werkelijkheid, die hij kenmerkt als ondeelbaar, bewust, ‘stralend’ en intrinsiek ego-loos - iedereen en alles overstijgend, en toch niet anders dan, of afgescheiden van, wie of wat dan ook. Hij wijdde zijn hele leven aan de communicatie van de waarheid van de werkelijkheid ten behoeve van de hele mensheid.

Adi Da Samraj wilde dat zijn werk altijd beschikbaar zou zijn, ook voor de tijd na zijn leven. Om ervoor te zorgen dat zijn werk zou blijven doorgaan en ‘eeuwigdurend’ zou worden, schiep hij verschillende middelen waardoor zijn letterlijke overdracht van de aard van de Werkelijkheid, voor altijd zou blijven bestaan.

Adi Da was een productieve auteur en schreef veel boeken met ongekende esoterische instructies over de aard van de werkelijkheid en het proces van het menselijk leven in al zijn dimensies. Ten behoeve van niet alleen de huidige generatie maar ook van toekomstige, werden duizenden uren van zijn gesproken uiteenzettingen en instructies opgenomen en uitgegeven. Hij onderzocht daarnaast uitgebreid de 'grote traditie' van de mensheid, en creëerde ‘The Basket of Tolerance’, een enorme en zeer gestructureerde bibliografie die de hele geschiedenis van de menselijke cultuur (religieus, spiritueel, filosofisch, artistiek en praktisch) omvat, vergezeld van zijn opmerkelijke aantekeningen en commentaar.

Adi Da Samraj creëerde ook een immense hoeveelheid baanbrekende kunstwerken, waaronder schilderijen, tekeningen, op fotografie gebaseerde werken, video-grafische reeksen en digitale werken (twee- en drie dimensionaal). Zijn grote artistieke nalatenschap vormt zijn non-verbale communicatie van de werkelijkheid in een stijl die hij 'transcendentaal realisme' noemt.

De Orpheum-trilogie is een uniek literair meesterwerk waarin Adi Da de geheimen van de menselijke conditie laat zien. Hij creëerde de Orpheum-trilogie niet alleen om te worden gelezen, maar ook om uitgevoerd te worden als ‘transcendentaal realistisch-theater’, waarbij kijkers kunnen participeren in een ‘levendige transformatie van hun individuele proces door middel van theater’.  

In de laatste jaren van zijn leven gaf Adi Da Samraj een uniek geschenk aan de ‘menselijke familie’; zijn beschrijving van hoe menselijke strijd en conflict kan worden omgezet in samenwerking, verdraagzaamheid en vrede. In zijn boek ‘Niet-Twee Is Vrede’ doet hij een oproep aan alle mensen op aarde -of, in zijn woorden aan ‘iedereen-en-allen-tegelijk’ (‘everybody-all-at-once’)- om het principe van aan-alles-voorafgaande-eenheid (‘prior unity’) te omarmen.

Tijdens zijn leven heeft Adi Da Samraj ook andere middelen gecreëerd waardoor iedereen toegang heeft tot zijn communicatie van de Werkelijkheid, waaronder ‘bekrachtigde’ heiligdommen en retraitecentra. Adi Da heeft al deze middelen (‘agencies’) bedoeld als permanente "deuropeningen", waardoor mensen kunnen binnentreden in wat hij het ‘ego-loze Zijn in de Werkelijkheid Zelf’ noemt.

Adidam Nederland faciliteert ook directe financiële ondersteuning van het werk van Adi Da Samraj.
STICHTING ADIDAM NEDERLAND

Informatie ten behoeve van anbi-status


Om aan de ‘ANBI-status’ te voldoen zijn we wettelijk verplicht om elk jaar informatie over de structuur en de doelen van onze organisatie openbaar te maken via onze website, alsmede inzicht te geven in de activiteiten en het financieel overzicht van het afgelopen jaar. 
 
Contactgegevens
Naam: Stichting Adidam Nederland (hierna ook: ‘Adidam Nederland’)
RSIN (fiscaal nummer): 008681429
Adres: Annendaalderweg 10, 6105 AT Maria Hoop
Emailadres: info@adidam.nl
Handelsregister Kamer van Koophandel nr.: 41205003

Bestuur
Stichting Adidam Nederland kent de volgende bestuursleden: Ineke van Amerongen (voorzitter), Bart Lohr (penningmeester), en Daphne van den Broek (secretaris).

De Stichting Adidam Nederland heeft geen winstoogmerk.

Adidam Nederland is een vrijwilligersorganisatie en kent geen werknemers. Ook de bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.

Doelstelling
De statutaire doelen van Stichting Adidam Nederland zijn:

 1. Beschikbaar ​maken​ en verbreiden​ van de Wijsheidsleer en de spirituele praktijk ​zoals gegeven door de Goddelijke Aanwezigheid​ Adi Da Samraj voor alle wezens en de hele wereld;
 2. Beoefening van de spirituele Weg van Adidam Ruchiradam ​- in ​devotie​, ​​transcendentaal bewustzijn​ en het in praktijk brengen van de leefregels zoals onderwezen door de God​delijke Aanwezigheid ​Adi Da Samraj;
 3. Instandhouding van congregaties en leefgemeenschappen waarbinnen door middel van ​erediensten, ​vieringen en ​retraites​ de doelstellingen vermeld onder a en b worden verwezenlijkt;
 4. Zorgdragen voor huisvesting en voldoende middelen van materiële aard met het oog op de doelstellingen vermeld onder a, b en c.

Alle activiteiten worden verricht binnen de Stichting Adidam Nederland.

Activiteitenoverzicht 2017

Programma’s voor publiek - uitbreiding Where is Happiness programma
In 2017 is hebben we het programma voor gratis retraite weekenden met als titel “Where is Happiness” dat we in 2016 zijn gestart, verder doorontwikkeld.  Naast de verdere ontwikkeling van de succesvolle facebook-campagnes is in januari de website www.whereishappiness.org live gegaan met informatie over de retraites en waar mensen zich ook voor de retraites kunnen aanmelden.  Geïnteresseerden kunnen nu direct vanuit facebook zich aanmelden op de website.

Naast de professionalisering van de promotie is ook het team van vrijwilligers uitgebreid die zorg dragen voor de verwerking van aanmeldingen en die alle facilitaire zaken regelen rond de retraite weekenden.

Door het succes van het programma is er interesse gekomen van andere Adidam organisaties om deze retraites ook op andere plaatsen in de wereld te geven. In de loop van het jaar is er een training-manual ontwikkeld en zijn verschillende personen getraind in het geven van de retraites. Zo zijn er ondermeer in Canada en Californie ‘Where is Happiness?’ retraites gegeven, georganiseerd door locale Adidam organisaties.

In Nederland zijn er in 2017 totaal 8 gratis Where is Happiness retraite weekenden gehouden - 5 in de Nederlandse taal, 2 in het Engels en 1 in het Duits. Gemiddeld waren er per retraite ca 15 deelnemers waarmee zo’n 120 geïnteresseerden het programma in 2017 in Nederland gevolgd hebben. Naast geïnteresseerden uit Nederland en België waren er ook deelnemers uit andere landen waaronder Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje.

Voor mensen die zich na deze retraites verder in het werk van Avatar Adi Da Samraj wilden verdiepen zijn er 2 vervolgweekendretraites gehouden met als titel “The Transmission of Happiness”. 

In 2017 zijn er ook 2 cursussen gegeven voor mensen die zich willen voorbereiden op de spirituele praktijk zoals Avatar Adi Da die gegeven heeft. Verschillende deelnemers aan de Transmission of Happiness retraite hebben hier aan deelgenomen. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat 7 personen officieel de spirituele praktijk op zich hebben genomen en geïnitieerd zijn in de 3e Congregatie.

Naast de Where is Happiness retraites organiseerde Stichting Adidam Nederland ook nog een tweetal thema programma’s.

In april was er een speciaal 2-daags programma rond wereldvrede met als titel “The Zero Point” - geïnspireerd op het boek ‘Niet-Twee is Vrede’ van Avatar Adi Da Samraj. Deelnemers waren zowel geïnteresseerden als volgelingen van Adi Da Samraj.

In juni was er een speciale workshop over Adi Da’s Wijsheid en Instructies met betrekking tot de verhouding van mens tot dier, ofwel de “non-humans” zoals Avatar Adi Da ze noemt. De titel van de workshop was ‘The Heart of the Horse’ en ging speciaal over de relatie van mensen met paarden. Een volgeling van Avatar Adi Da die hier speciale kennis en ervaring mee heeft kwam hier speciaal voor over uit Amerika.

Activiteiten voor volgelingen in 2017
IN 2017 heeft Stichting Adidam Nederland de volgende activiteiten van, voor en door volgelingen ondersteunt en gefaciliteerd:

 • Dagelijkse meditaties en erediensten op de European Danda en in het Adidam Centrum in Amsterdam
 • Zondagochtend bijeenkomsten – European Danda en Adidam Centrum Amsterdam
 • Wekelijkse mannen- en vrouwengroepen - vaak via Skype
 • Wekelijkse studiebijeenkomst op de European Danda
 • Maandelijkse Vieringen op de European Danda - waaronder 3x per jaar een speciale grote Viering met deelnemers uit heel Europa.
 • 4 kwartaalretraites op de European Danda
 • Individuele 10 daagse retraites op de European Danda
 • Speciale bijeenkomsten in Amsterdam Centrum (3e Congregatie)
 • Da Plastique convocation
  Bijeenkomst van internationaal gezelschap van kunst en museum specialisten voor ontwikkeling visie en plan voor het Adi Da Museum of Art

Onderhoud en ontwikkeling van Adidam Centra in 2017
De Adidam Centra in Nederland vergen constant onderhoud, maar worden ook verder steeds verder ontwikkeld. In 2017 zijn ondermeer de volgende zaken uitgevoerd. De organisatie hiervan was altijd in handen van vrijwilligers. De uitvoering vond plaats zowel door vrijwilligers als middels inhuur van professionals:

Adidam Centrum Amsterdam (Oosterpark 39, Amsterdam)
 • Tuinverbetering volgens plan tuinarchitect
 • Concept ontwikkeling plan upgrade centrum

The European Danda (Annendaalderweg 10, Maria Hoop)

 • Tegelvloer gang herstel werkzaamheden
 • Onderhoud / verven buiten houtwerk  (abonnement)
 • Tuin architectuur - Tuin voor het klooster – beplanting en sproei installatie
 • Kelder vocht isolatie
 • Keuken verbeteringen – nieuw keukenblok en verbetering elektriciteit aansluitingen
 • Dak diverse onderhoud en reparatie werkzaamheden
 • Regelmatige controles voor legionella
 • Preventieve ongedierte bestrijding
 • Onderhoud bos / herstel stormschade
 • Brandpreventie - jaarlijkse controle brandblussers -verschillende vervangen en een paar toegevoegd, vernieuwen rookmelders.

Bestuur en administratie in 2017
Het bestuur van Stichting Adidam Nederland komt in de regel iedere twee weken bij elkaar samen met een ‘management board’. Het bestaat in het geheel uit volgelingen van Avatar Adi Da Samraj die hun tijd hier geheel zonder vergoeding voor beschikbaar stellen. Naast het overzien van alle zaken zijn de volgende zaken ook gestart dan wel uitgevoerd:
 • Nieuw boekhoudsysteem, vrijwilliger als nieuwe boekhoudster
 • Start Anbi onderzoek
 • Herzien verzekeringen
Groei gemeenschap van beoefenaren in en rond The European Danda – Maria Hoop in 2017
In 2017 zijn er 9 volgelingen naar Maria Hoop verhuisd en onderdeel geworden van de spirituele gemeenschap aldaar; 3 personen zijn in de Ashram in het voormalige klooster gaan wonen en 6 in de directe nabijheid.

Een van de belangrijkste resultaatsdoelstelling is het zorgen voor een toename van het aantal volgelingen van Avatar Adi Da Samraj verbonden aan Stichting Adidam Nederland. In 2017 kwamen er totaal 11 volgelingen bij - 4 door verhuizing naar Nederland (vanuit Engeland, Amerika en Duitsland), en 7 na het volgen van door Stichting Adidam Nederland georganiseerde programma’s.

Beleidsplan 2018

Bestuur
De Stichting Adidam Nederland heeft een een statutair bestuur dat momenteel bestaat uit 3 leden (zie boven). Dit bestuur wordt aangevuld met diverse vrijwilligers, afhankelijk van de onderwerpen die besproken worden. Deze groep vormt samen het managementteam van Stichting Adidam Nederland. Het Stichtingsbestuur vergadert eenmaal per twee weken. Vaste leden van het management team zijn Hanneke Vlaar, Brian Auger en Nico van Laar.

Contracten met derden en grote uitgaven vereisen de handtekeningen van tenminste 2 bestuurders.

Speerpunten beleid 2018
 1. Culturele commissie
  Adidam Nederland kent een culturele commissie ingesteld door het bestuur. Een jaarplanning met vieringen en bijeenkomsten wordt elk jaar door deze commissie georganiseerd en gepubliceerd. Er worden elk kwartaal retraites georganiseerd, 3 keer per jaar grote vieringen gehouden, eenmaal per jaar een 10-daagse retraite georganiseerd, evenals wekelijkse zondagsretraites, en verschillende educatieve programma’s. Er wordt vanuit de culturele commissie wekelijks updates gegeven omtrent de agenda en inhoud rond programma’s. Er zijn wekelijks openbaar toegankelijke programma’s.

 2. Financiën en administratie in 2018
  In 2017 is de boekhouding van Stichting Adidam Nederland verder gedigitaliseerd en het bestuur verwacht voor 2018 een jaarbegroting in het begin van het jaar op te kunnen stellen en een actuele financiële verslaggeving van eens per kwartaal te kunnen realiseren.

  Het financiële beleid is er in 2018 tevens op gericht om:
  • De fondswerving van maandelijkse schenkingen van mensen die betrokken bij het werk van Adidam Nederland middels de regionale bijdrage te optimaliseren om zo de begroting voor Stichting Adidam Nederland sluitend te maken;
  • De jaarlijkse fondsenwerving uit te voeren in juli van elk jaar;
  • De hermitage Sri Love-Anandashram (Naitauba, Fiji) en de door Adi Da bekrachtigde heiligdommen van Adidam in de U.S.A. te ondersteunen;
  • Beleid te ontwikkelen aangaande het beheer van uit legaten en erfenissen verkregen vermogen en dit beheer in heldere afspraken en procedures vast te leggen;
  • Toe te zien op tijdige initiatie, juiste prioritering (keuze van bestedingen) en nauwgezette controle op de besteding van donaties.

 3. Huisvesting
  Het bestuur streeft ernaar om verder te werken aan energiezuinige maatregelen en verduurzaming van het gebruik van het Adidam centrum op de Annendaalderweg 10 in Maria Hoop. Het beleid rond legionellapreventie en veiligheid van de omgeving zal in het huidige beleid voortgezet worden. Er zullen maatregelen genomen worden om de oude boerderij achter het hoofdgebouw te behouden; het is noodzakelijk dat het asbestdak verwijderd wordt en er een nieuw dak en nieuwe vloer komen. Verder vormen onderhoud aan hout- en schilderwerk, en onderhoud en preventie van vochtproblemen in zowel het hoofdgebouw als in ‘Open Hands’ onderdeel van het beleid rond huisvesting.

 4. PR en Marketing
  Het is een belangrijk doel van de Stichting Adidam Nederland om het gedachtengoed van Adi Da Samraj te verspreiden. Er wordt daarom geïnvesteerd in een diversiteit aan activiteiten zoals openbare retraites, tour van een spreker, het vertalen van boeken en ondertitelen van video’s en het organiseren van studiegroepen. In het eerste kwartaal van 2018 hopen we de nieuwe website (adidam.nl) op te leveren. Stichting Adidam Nederland heeft vanaf 2016 gratis retraites geïntroduceerd en geïnvesteerd in marketing en ICT infrastructuur (websites, facebookpagina, emailadres en beheer ervan): de “Where Is Happiness?”-retraites die op de Europese Danda worden gehouden- zijn vanaf de start in medio 2016 tot heden door zo’n 120 nieuwe mensen bezocht en zijn een groot succes. In 2018 worden er maandelijks retraites georganiseerd en worden verschillende cursussen aangeboden waarin mensen die geïnteresseerd zijn zich verder in de leer van Adi Da Samraj kunnen verdiepen. De retraites kunnen uiteraard niet georganiseerd worden zonder veel hulp van een grote groep vrijwilligers. Enkele handelsnamen zullen toegevoegd worden aan de KvK-inschrijving van de Stichting (t.w. ‘where is happiness?’ en ‘the european danda’).

 5. Onderzoek juridische structuur
  Het bestuur zal in 2018 de mogelijkheden onderzoeken of het mogelijk is de huidige stichtingsvorm om te zetten in een kerkgenootschap. De laatste rechtspersoon zou beter toegesneden zijn op de doelen en activiteiten van Adidam Nederland. De wet kent deze mogelijkheid en een rechter moet een dergelijk omzettingsverzoek wel beoordelen.

 

Stichting Adidam Nederland
Balans ultimo 2017


Activa

 
Gebouwen en terreinen
805.112
Liquide middelen
134.456
Certificaten The Vision of Mulund Nederland bv
454
Totaal Activa
940.022

Passiva

 
Langlopende schulden
311.731
Kortlopende schulden
6.456
Onderhoudsreservering dak boerderij
30.000
Reservering projecten fundraiser Da Purnima 2017
13.318
Kapitaal derden (Da Plastique)
2.104
Stichtingskapitaal
576.413
 
940.022


Toelichting op de balans per 31-12-2017VASTE ACTIVA

   
     
Materiële vaste activa    
Gebouwen en terreinen van het Adidam Center in
Maria Hoop (L)
805.112
Boekwaarde 31 december 2016
-
Boekwaarde per 31-12-2017
805.112
     
Afschrijvingspercentage    
Bedrijfsgebouwen en terreinen
0%
     
Vlottende activa    
Liquide middelen banken
126.404
Liquide middelen Paypal
6.326
Liquide middelen kassen
1.726
Totaal liquide middelen
134.456
     
Deelneming in groepsmaatschappijen    
Certificaten The Vision of Mulund Nederland bv
454
 
454
Het betreft een deelneming van 10 certificaten van aandelen van de in totaal 5.895 geplaatste aandelen in The Vision of Mulund B.V. te Maria-Hoop.    
     
   
940.022
     
     

PASSIVA

   
     
Stichtingsvermogen    
Stichtingskapitaal 31-12-2017
576.413
 
576.413
     
Voorzieningen    
Vervanging asbestdak boerderij (gepland voor eind 2018)
30.000
Projecten van fundraiser Da Purnima 2017 (voltooing
gepland in 2018)
13.318
 
43.318
     
Langlopende schulden    
Hypothecaire leningen
311.731
 
311.731
     
Kortlopende verplichtingen    
Crediteuren
6.456
Derdenrekening Da Plastique
2.104
 
8.560
   
940.022
Stichting Adidam Nederland
Baten en lasten 2017


Baten

   
Donaties
310.204
Inkomsten retraites en vieringen
50.897
Inkomsten bewoners
37.999
Verkopen bookshop
7.781
totaal inkomsten
406.881
     
     

Lasten

   
Ondersteuning Naitauba 'cyclone relief'
152.651
Ondersteuning The Mountain of Attention Sanctuary
8.074
Ondersteuning Heiligdommen en Retraitecentra
65.883
Kosten retraites en vieringen
37.770
Onderhoud Adidam Center The European Danda
51.109
Elektriciteit, water, gas The European Danda
24.923
Kosten Adidam Center Oosterpark Amsterdam
5.625
Kosten Adi Da Museum
1.331
Kosten en inkoop bookshop
5.644
Afdrachten aan Holy Institution Californië
18.514
Internet en telefonie
2.990
Rentekosten
10.555
Verzekeringskosten
5.020
Bankkosten
1.303
Kosten administratie en jaarverslag (extern)
2.952
Kosten adviseurs en consultants (extern)
9.340
Reservering projecten fundraiser Da Purnima 2017
13.318
Diverse kosten
1.291
 
418.293
Saldo (negatief)  
-11.412
     


Toelichting op de baten en lasten 2017Besteding donaties
Adidam Nederland ondersteunt de Heiligdommen en retraitecentra die Adi Da Samraj tijdens zijn leven gesticht heeft. In het bijzonder werd in 2017 de Hermitage Sanctuary van Adi Da Samraj 'Adi Da Samrajashram' (Naitauba Island, Fiji) ondersteund.
Na de verwoestende effecten van de tropische cycloon 'Winston' in februari 2016 heeft Adidam Nederland persoonlijke en materiële hulp geboden om de heropbouw van Naitauba te ondersteunen. In totaal werd er in 2017 een bedrag van € 152.651 geschonken aan de wederopbouw van Naitauba.
Ook de Sanctuary 'The Mountain of Attention' in Californië werd in 2017 extra ondersteund met een bedrag van € 8.074 om de schade tengevolge van de bosbranden in 2016 te helpen herstellen.
Voor de reguliere ondersteuning van Naitauba en de 'Holy Domains' werd in 2017 een bedrag van € 65.883 uitgetrokken.
Voor onderhoud van de Nederlandse Adidam centra heeft Adidam Nederland € 83.596 toegewezen.

Inkomsten retraites en vieringen
De goedbezochte en succesvolle 'free retreats' (gratis retraites) hebben uiteraard geen inkomsten (en wel kosten) gegenereerd.
De overige retraites en vieringen georganiseerd door Adidam Nederland hebben in totaal € 50.987 aan inkomsten gegenereerd.
De kosten voor deze evenementen bedroegen € 37.770.

Inkomsten bewoners
De European Danda kent een aantal vaste bewoners die er voor gekozen hebben om te leven in een omstandigheid die hun spirituele praktijk optimaal dient.
Het is een onthechte manier van leven; de kamers zijn klein (dit zijn de 'cellen' van de monniken van het voormalig klooster), en veel taken op het gebied van de verzorging van de retraites en het onderhoud van het gebouw rusten op hun schouders.
De bewoners hebben geen formeel huurcontract; zij wonen daar zolang als het nuttig is voor hun spirituele praktijk.

Bookshop

 
Verkopen bookshop
7.781
Kosten en inkoop bookshop
5.644
Baten bookshop
2.137

De bookshop is gevestigd in het Adidam Center in Maria Hoop en heeft een
uitgebreide collectie van de boeken, audio-cd's en dvd's van Adi Da Samraj.

Kosten Adidam Centra in Nederland

 
Onderhoud Adidam Center The European Danda
51.109
Elektriciteit, water, gas The European Danda
24.923
Kosten Adidam Center Oosterpark Amsterdam
5.625
Kosten Adi Da Museum
1.331
Internet en telefonie
2.990
Rentekosten
10.555
Verzekeringskosten
5.020
Totaal huisvestingskosten
101.553

Zie het beleidsplan hierboven voor een aantal onderhoudsprojecten
van The European Danda.

Rentekosten
Er rusten nog 2 aflossingsvrije hypotheken op de European Danda
in Maria Hoop ter grootte van in totaal € 311.721.
De rentekosten hiervoor bedroegen in 2017 € 10.555.
De leningen zijn niet ondergebracht bij banken, maar bij een
particuliere partij en bij The Vision of Mulund Nederland bv, de
voormalige eigenaar van de European Danda.

Fundraiser Da Purnima 2017
In totaal heeft tijdens deze fundraiser € 15.777 opgebracht.
Voor de projecten waarvoor gefundraised werd, zie svp het
beleidsplan hierboven.
In totaal is er in het jaar 2017 € 2.460 besteed aan deze
projecten. Er rest dus nog een reservering voor 2018 van € 13.317.
De projecten zullen in 2018 voltooid worden.